X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

WEB HOSTING HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu web hosting hizmet ve kullanım sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen taraflar arasında yapılmıştır:

1. Taraflar:
a. Resyst Hosting, adresi: [Adres], temsilci: [Temsilci Adı], ("Resyst Hosting" olarak anılacaktır).
b. [Müşteri Adı], adresi: [Adres], ("Müşteri" olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu:
a. Resyst Hosting, Müşteri’ye web hosting hizmetleri sunmayı kabul eder.
b. Müşteri, Resyst Hosting tarafından sunulan hizmetleri kullanmayı kabul eder.

3. Hizmetler:
a. Resyst Hosting, Müşteri’ye belirtilen hizmet planı kapsamında web hosting hizmetleri sunacaktır.
b. Resyst Hosting, Müşteri’ye teknik destek  (Bazı durumlar dışında)sağlayacaktır.

4. Kullanım Şartları:
a. Müşteri, sunulan hizmetleri yasal amaçlar için kullanacaktır.
b. Müşteri, sunulan hizmetleri başka bir kişiye veya kuruluşa devredemez.
c. Müşteri, sunulan hizmetleri aşağıdaki amaçlar için kullanmayacaktır:
i. Yasadışı faaliyetler.
ii. Zararlı yazılım veya virüslerin yayılması.
iii. Diğer kullanıcıların hizmetlere erişimini engelleme veya kısıtlama.
d. Müşteri, sunulan hizmetleri aşağıdaki durumlar için kullanmayacaktır:
i. Web siteleri ve içeriklerinde yasadışı materyaller.
ii. Fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikler.
iii. Pornografik veya cinsel içerikler.
e. Müşteri, sunulan hizmetleri aşırı yüklenmeye yol açacak şekilde kullanmayacaktır.

5. Fiyat ve Ödeme Koşulları:
a. Hizmet bedeli ve ödeme koşulları, Müşteri tarafından seçilen hizmet planına göre belirlenir.
b. Ödemeler, fatura tarihinden itibaren belirtilen süre içinde yapılmalıdır.

6. Güvenlik ve Gizlilik:
a. Müşteri, hesap bilgilerini güvenli tutmakla ve yetkisiz erişimden korumakla sorumludur.
b. Resyst Hosting, Müşteri’nin kişisel verilerini korumak için gerekli önlemleri alacaktır.

7. Sözleşmenin Feshi:
a. Sözleşme, her iki tarafın da yazılı onayı olmadan feshedilemez.
b. Taraflardan biri, diğer tarafın sözleşme ihlali durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8. Yükümlülüklerin İhlali:
a. Taraflardan biri, bu sözleşmenin hükümlerini ihlal ettiği takdirde, diğer tarafa zarar verme hakkına sahiptir.
b. Resyst Hosting, Müşteri’nin ihlalleri durumunda hizmetleri askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

9. Genel Hükümler:
a. Bu sözleşme, tarafların önceden yazılı onayı olmadan başka bir tarafa devredilemez.
b. Bu sözleşme, tarafların işbu sözleşmede öngörülmeyen durumlarda anlaşmazlıkları çözme yolunda iyi niyetle çaba göstereceklerini kabul eder.

Bu sözleşme, Müşteri tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Tarafların İmzaları:

Resyst Hosting 
______________________________ ______________________________
İmza İmza


Powered by WISECP
Top